Kullanıcı Sözleşmesi

ANADOLUSİGORTAACENTESİ.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Anadolusigortaacentesi.com internet sitesini kullanan veya Anadolusigortaacentesi.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” da yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

Artı Bir Sigorta ve Aracılık Hizmetleri (Anadolusigortaacentesi.com), işbu “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Anadolusigortaacentesi.com ’un değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Anadolusigortaacentesi.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1.Taraflar
Artı Bir Sigorta ve Aracılık Hizmetleri (Anadolusigortaacentesi.com olarak anılacaktır.)

Anadolusigortaacentesi.com, sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta ve aracılık hizmetleri tüzel kişilik kuruluşudur. Anadolusigortaacentesi.com, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

Hizmetten Yararlanabilecekler (Kullanıcı /Üye olarak anılacaktır.)

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Anadolusigortaacentesi.com’ un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Üyelerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

 2. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme, Kullanıcının Anadolusigortaacentesi.com web sitesine giriş yapması ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eş zamanlı olarak Kullanıcı/Üye Anadolusigortaacentesi.com ’u sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta acentesi ve aracılık hizmetleri olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme Anadolusigortaacentesi.com ’un vereceği sigorta acentesi ve aracılık hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

3. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda sigortacı tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi üzerine ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla başlar.

4. Anadolusigortaacentesi.com’ un Sorumlulukları

Anadolusigortaacentesi.com’ un sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır.

Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Anadolusigortaacentesi.com’ un hiç bir sorumluluğu yoktur. Anadolusigortaacentesi.com’ dan hizmet alınmış olması Anadolusigortaacentesi.com’ un, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesinde ki borçlardan dolayı Anadolusigortaacentesi.com’ un hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Anadolusigortaacentesi.com, sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır. Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarlarında yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde Anadolusigortaacentesi.com’ dan bu konuda bir talepte bulunulamaz.

Anadolusigortaacentesi.com, sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

Anadolusigortaacentesi.com, Kullanıcı/Üye tarafından Anadolusigortaacentesi.com ’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Anadolusigortaacentesi.com sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Anadolusigortaacentesi.com ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

5. Fikri Mülkiyet Hakları Her Hakkı Saklıdır ©

İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Anadolusigortaacentesi.com veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

Web sitemiz ya da e-posta ile görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. Görüş ve önerileriniz Anadolusigortaacentesi.com’ a göndermekle şirketimizin söz konusu bu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

Sitemizde yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Anadolusigortaacentesi.com’ un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler Anadolusigortaacentesi.com’ un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Anadolusigortaacentesi.com’ un yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.
Telif hakkı  Anadolusigortaacentesi.com ‘ne aittir. Tüm haklar saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği telif altındadır. Tüm öğeler ticari amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz. Sitede yayınlanan içeriklerin hazırlanmasında iş ortaklarımızın web sayfalarından da faydalanılmıştır.

6. Diğer

Kullanıcının, sigorta poliçesi yaptırmak için gerçek kişilerin nüfus cüzdanındaki adı -soyadı ile ikametgahlarını ve tüzel kişilerin ise ticaret ünvanları ile şirket merkezlerinin adreslerini, kullanmakta olduğu telefon numarasını ve geçerli, yürürlükte olan kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kullanıcının başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür.

Kullanıcı adı ve şifreyi kullanılarak yaptığı tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı/Üyeye aittir. Bu nedenle, Kullanıcı/Üye söz konusu kullanıcı adı ve şifreyi güvenli bir şekilde saklamalı, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamalı, gerektiğinde kullanıcı adı ve şifrenin değiştirilmesini için Anadolusigortaacentesi.com ’a başvurmayı veya gerekli işlemi site içindeki ilgili alanda kendisi yapmalıdır.

Kullanıcı/Üye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Anadolusigortaacentesi.com, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Kullanıcı/Üye, Anadolusigortaacentesi.com ’un site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Anadolusigortaacentesi.com, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Web sitemize veya web sitemizden kurulan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt Anadolusigortaacentesi.com için bağlayıcı değildir.
Anadolusigortaacentesi.com sitesindeki bağlantılar sizi  Anadolusigortaacentesi.com sitesinin dışına götürebilir ve  Anadolusigortaacentesi.com , bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve  Anadolusigortaacentesi.com , bağlantısını verdiğimiz sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Anadolusigortaacentesi.com  veya bağlı şirketleri ya da bu sitenin oluşturulması, üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf bu siteye erişim ya da sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, tali ya da cezai zarar, ziyan, hasar veya sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz.

Anadolusigortaacentesi.com bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge Anadolusigortaacentesi.com tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Anadolusigortaacentesi.com sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Anadolusigortaacentesi.com ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Anadolusigortaacentesi.com bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir. Anadolusigortaacentesi.com ’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Anadolusigortaacentesi.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Anadolusigortaacentesi.com ’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Anadolusigortaacentesi.com, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Anadolusigortaacentesi.com, web sitesinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Anadolusigortaacentesi.com web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Anadolusigortaacentesi.com’ da yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı Anadolusigortaacentesi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Anadolusigortaacentesi.com’ a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Anadolusigortaacentesi.com’ a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Anadolusigortaacentesi.com’ un münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Anadolusigortaacentesi.com, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Anadolusigortaacentesi.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Anadolusigortaacentesi.com ’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul/Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.